Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Det finns 32 000 registrerade studenter vid Linnéuniversitetet (2017).

Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar och erbjuder 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser. Du kan läsa olika ämnen inom konst och humaniora, hälso- och livsmedelsvetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och ekonomi. På Linnéuniversitetet finns även en rad olika uppdragsutbildningar såsom rektorsutbildning och polisutbildning.

Forskningen vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet, nationellt såväl som internationellt och spänner över en rad olika discipliner. Särskilt framstående forskning bedrivs inom universitetets spetsforskningsmiljöer: Linnaeus University Centres. Där studeras allt ifrån ekologi och evolution till diskriminering och integration, postkolonialism, intermedialitet, biovetenskap och big data.

Att studera och verka vid Linnéuniversitetet är att vara en del av en miljö som präglas av kunskap och utveckling. Studenter får ny kunskap och lär sig ett kritiskt förhållningssätt. Forskare gör nya upptäcker som kan förändra vårt samhälle. Anställda berättar om en arbetsplats med utmaningar och möjligheter. Linnéuniversitetet är ett universitet som får människor att växa.

Linnéuniversitetet bildades 2010 genom en sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar.

Linnéuniversitetet i siffror

 • 32 000 registrerade studenter
 • 15 000 helårsstudenter
 • 2 060 anställda
 • 120 professorer
 • 303 studerande på forskarnivå
 • 100-tal utbildningsprogram (examen på grundnivå)
 • 80-tal utbildningsprogram (examen på avancerad nivå) 
 • ca 1000 inresande studenter, avser inresande utbytesstudenter, betalstudenter samt freemovers
 • ca 300 utresande utbytesstudenter
 • 297 betalande tredjelandsstudenter
 • 1761 Mkr i totala intäkter (fördelning: 64% utbildning, 8% uppdragsutbildning,
 • 28% forskning och utbildning på forskarnivå)